Olen ammatiltani lähihoitaja ja perhepäivähoitaja

Olen työskennellyt kodissani vuodesta 2011 lähtien yksityisenä perhepäivähoitajana. Minulla on kokemusta myös päiväkodista ja muista hoitoalan alueista.

Toiminnassani korostan lapsen oikeutta tulla kuuluksi, nähdyksi, huomioiduksi ja ymmärretyksi. Etsin toimivia työskentelytapoja, jotta lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvalisessa hoitopaikassa tutun hoitajan kanssa. 

Ryhmässä harjoittelemme toistemme huomioonottamista ja opettelemme ympäristön  kunnioitusta. Tunteiden monimuotoisuus kulkee arjessamme mukana. Rakentavalla tunnesanoittamisellani lapsella on eväitä erilaisiin kohtaamisiin niin itsensä kuin toisten kanssa. Haluan luoda lapsille hyvää pohjaa kaveritaidoille 

Toimintani arvot linjaavat Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunitelmaa ja arvoja. Lapselle tehdään myös oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Olen osallistunut MiniVerso - sovittelukoulutukseen, joka on suunnattu varhaiskasvatukseen. 


Sylissäni on tilaa lapsille ja kainaloonkin mahtuu. Tavoitteenani on, että lapsella on reppu täynnä onnistumisen kokemuksia ja turvallisia muistoja pienen ryhmämme päivistä. Tunteet ovat osa meitä ja haluan auttaa lasta niiden näyttämisessä ja säätelemisessä. 

Anu


Pienet kaverit

Kodissamme asustaa kaksi pientä karvaista kaveria omissa tiloissaan. 

© A. Korkala